Werkgebieden

Next2Company werkt vanuit drie samenhangende domeinen

Werk, Inkomen &
Wonen

Transport, Logistiek & Mobiliteit

Energie, Industrie & Gebouwde Omgeving

Werk, Inkomen & Wonen

Werk is de spil van de economie en de samenleving en is cruciaal in het leven van mensen. Betaald werk zorgt voor ons inkomen, biedt een woning waarin we ons thuis voelen, geeft eigenwaarde en verbindt mensen. Betaald werk stelt ons in staat te sparen voor later. Wij bouwen kapitaal op voor de oudedagsvoorziening of voor de zorg die wij straks nodig hebben.  Maar zal dat in de toekomst zo blijven?

Wij zien het om ons heen, de arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Langdurige dienstverbanden zijn meer uitzondering, dan regel. Er ontstaan vacatures voor beroepen en functies die 5 jaar geleden nog niet bestonden. Machines gaan de mens in steeds grotere mate aanvullen of vervangen, flexwerken lijkt aan populariteit te winnen en werk dient vaker gecombineerd te worden met zorgtaken. Next2Company zoekt met haar ketenpartners naar nieuwe balans in de relatie tussen werk, inkomen en wonen.

Klantcases

Randstad

Randstad

Timpaan

Timpaan

Aegon

Aegon

Transport, Logistiek & Mobiliteit

Als gevolg van nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen én door de opkomst van e-commerce verandert de distributie van goederen snel. De stadsdistributie zal er over 10 jaar wezenlijk  anders uitzien. Het transport moet schoner, stiller en veiliger. Het groeiend aantal (retour)zendingen moet zo efficiënt mogelijk worden verwerkt. De congestie in het verkeer en de belasting van onze woonwijken moet worden verminderd.

Traditionele logistieke ketens schieten meer en meer te kort in het bedienen van de werkelijke marktvraag. Ketens worden circulaire ketens waarin nauwelijks meer grondstoffen verloren gaan. Ketens worden netwerken waarin data- en informatietechnologie belangrijk zijn. In netwerken voeren nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe business modellen de boventoon.

Vanuit deze perspectieven zoeken wij de verbinding met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om samen te bouwen aan een duurzame logistiek en mobiliteit.

Klantcases

Fairchain

Fairchain

LEAD

LEAD

Uniglobe

Uniglobe

Energie, Industrie & Gebouwde Omgeving

Op weg naar een duurzaam energiesysteem ondergaat de energiesector een fundamentele transformatie. Fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd, maar nog ingrijpender is de verandering van de architectuur van de sector. In de nabije toekomst gaat het niet meer om genereren en leveren van energie, maar om het leveren van flexibiliteit en het orkestreren van vraag en aanbod op meerdere niveaus. Zowel voor de energieleverancier als de energieafnemer biedt dit allerlei kansen voor nieuwe bedrijfsmodellen. Samenwerking en verbinding met industrie, bouw, zorg en de financiële sector bieden hierbij kansen voor sectoroverstijgende duurzame business modellen.

De energietransitie raakt bijna elk beleidsterrein van gemeenten. Goede coördinatie in de hele keten, van energiebedrijven en netwerkbeheerders tot bewoners, bedrijven en woningcorporaties, wordt cruciaal. De gemeente is hierbij de aangewezen regisseur en zij doet er goed aan om vanuit haar regierol samen te werken met proactieve spelers uit alle sectoren. Zie ook: www.energietransitie.next2company.com

Klantcases

IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag