Next2Company

Nieuwe relevantie in een veranderende wereld

Samenleving in transitie

De wereld om ons heen verandert. Bestaande beleids- en bedrijfsmodellen hebben het moeilijk. Meer en meer schieten zij te kort in het bedienen van de werkelijke vraag. Economische en maatschappelijke modellen moeten zich heruitvinden. Dat is vaak lastig. Het oude raakt uitgewerkt, het nieuwe moet zich nog bewijzen.

Vinden van nieuwe relevantie

Next2Company is ervan overtuigd dat iedere organisatie positieve bijdrage kan leveren aan de veranderende samenleving.  Next2Company wil bedrijven daarop inspireren én daarbij helpen. Dat doen wij door nieuwe marktproposities, nieuwe business concepten en nieuwe producten & diensten te ontwikkelen. In die ontwikkeling maken we de verbinding tussen maatschappelijke opgaven en economische kansen. Juist de combinatie brengt nieuwe relevantie.

Onze werkgebieden

Wij zijn vooral actief in markten die in transitie zijn. Daar waar bestaande verdienmodellen uitgewerkt raken en de nieuwe modellen nog moet worden uitgedacht en uitgeprobeerd. Binnen onze domeinen hebben we nieuwe proposities ontwikkeld en in de markt gezet en zijn we daar waar dat kan óók mede-ondernemend in nieuwe business entiteiten.

Werk, Inkomen &
Wonen

Nieuwe dynamiek in het werken, leven en wonen

Transport, Logistiek & Mobiliteit

Slimme, duurzame en lokale logistiek

Energie, Industrie & Gebouwde Omgeving

Energietransitie: duurzaam, decentraal & samen

Over ons

De toekomst van morgen ontstaat niet uit extrapolatie van vandaag. Daarvoor gaan de veranderingen te snel en zijn de uitkomsten van veranderingen vaak ongewis.  Om bestaande business- of beleidsmodellen los te laten en nieuwe te ontwikkelen is de gelijktijdige combinatie van verbeeldingskracht én inzicht nodig. Dat begint vaak met het gesprek tussen mensen. Het uitwisselen van ideeën. Het uittekenen van een eerste concept.  Het uitrekenen op papier. Even wegleggen en laten bezinken. Het er toch weer bij pakken en over twee volle pagina’s in één keer uitwerken. Dan elkaar in de ogen kijken en uitspreken: “het zou zomaar kunnen werken!”.

Meer over ons

Recente publicaties