Programmaplan Energietransitie

Wij speelden een centrale rol bij het opstellen van een plan op basis waarvan de gemeente Den Haag begin 2018 10 gebieden koos om in vijf jaar 25.000 woningen te gaan verduurzamen. Je zou kunnen zeggen de eerste TVW avant la lettre. Bij dat project speelden synthese uitkomsten van modelanalyses met CEGOIA (CE-Delft) en WTA (OverMorgen) een belangrijke rol. De analyse is gecombineerd met een traject om zowel intern als extern partners aan te haken.