De toekomst van wonen en gebiedsontwikkeling

De woningbehoefte in Nederland is groot, zowel onder starters, gezinnen, kleine huishoudens, ouderen als zorgbehoevenden. Timpaan ontwikkelt eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten die voldoen aan die behoefte. In kernen, dorpen en stedelijke wijken.

Timpaan wil een leidende rol spelen in de wereld van morgen. Met vertegenwoordigers uit tal van sectoren hebben wij gewerkt aan de toekomstbeelden van wonen en gebiedsontwikkeling, met als doel om tot een eerste gezamenlijke visie te komen. Een visie die niet alleen inspireert, maar die ook aanknopingspunten biedt met de toekomst om met betekenisvolle innovaties aan de slag te gaan. Deze toekomstbeelden hebben kansen en antwoorden op maatschappelijke opgaven in zich. Met goede samenwerking en gedurfde ambities zijn dit de beelden waarmee Timpaan voorsorteert op innovatieve projecten die ons zekerheid en vertrouwen geven voor de toekomst.

Zie ook: Wordt de eigen woning minder belangrijk?

Zie ook: Timpaan Future House Conversations: wonen met gelijkgestemden.