Onze aanpak

Hoe wij werken

Business Innovation

Next2Company kijkt met organisaties naar trends in de markt en samenleving en ontwikkelt samen met organisaties betekenisvolle oplossingen, producten en diensten. Hiervoor stimuleren wij het bedenken en beproeven van vernieuwende concepten, proposities en marktgerichte oplossingen. Wij zien dat daarbij vier fases cruciaal zijn om te doorlopen: ideevorming, validatie, prototyping en opschalen. Onze aanpak is erop gericht om deze vier fases optimaal te ondersteunen en het doorlopen van deze fases te versnellen om te komen tot maximale impact.

Methoden & Technieken

Natuurlijk gebruiken wij bekende en beproefde advies- en analysemodellen variërend van de Ansoff-matrix voor groeistrategieën tot en met het 8-stappen verandermodel van Kotter. Gaandeweg hebben we ook eigen methoden & technieken ontwikkeld.

  • 90 dagen aanpak – In 90 dagen naar winstgevende proposities voor kansrijke marktsegmenten
  • FutureShop – Thematische toekomstverkenningen op basis van tegenspel sectoren
  • Innovation Boost – Versnelling van (sectorale) innovatie door middel van challenges
  • Kansenkaart – Markttrends, markteffecten en marktopgaven/kansen in beeld
  • Samenregie – Inclusieve transities op basis van participatie van belanghebbenden

Energieke teams

Alles staat of valt met de energie van en de verbinding tussen mensen die met elkaar een team vormen. Hoe goed het idee, de business case of het implementatieplan ook is, het wordt niets zonder de bezieling van diegenen die er mee aan de slag gaan.

Waarom bruisen sommige teams en organisaties wel van energie en andere niet? Lynda Gratton (London Business School), introduceert het begrip ‘Hot Spots’. Zij definieert een vitaal en effectief team aan de hand van een formule:

Hot Spots = (samenwerkingsgericht denken x grenzen overschrijden x een aanstekelijk doel) x productief vermogen

In al onze projecten hebben wij bijzondere aandacht voor smeden van energieke en slagvaardige teams.

Graffiti muur