Voor wie is dit whitepaper interessant?

Elke gemeente moet uiterlijk 2021 een transitievisie warmte maken. Dit whitepaper laat zien waarom wij denken dat een ambitieuze, maar gedegen aanpak van dit transitieproces veel kansen biedt. Ook illustreren we dat er veel vragen zijn om te beantwoorden, omdat er nog weinig uitgekristalliseerd is over de warmtetransitie. Om toch tot een effectief proces te komen, is bestuurlijke richting en kadering nodig. Staat u als bestuurder, manager of expert voor deze opgave, dan kan dit whitepaper helpen om de juiste opdrachtformulering voor de transitievisie warmte vast te stellen.

Allereerst zullen wij kort duiden waarom de transitievisie warmte op de agenda staat en welke kaders al bekend zijn. Daarna gaan we in op de risico’s en kansen van een minimale of meer ambitieuze insteek. Vervolgens benoemen we in de kern van dit whitepaper een vijftal vragen die van belang zijn als u het projectteam voor de transitievisie warmte met een heldere opdracht op pad wilt sturen. Tenslotte geven we kort aan hoe wij kunnen helpen bij deze opgave.

Lees verder