Ook na de wettelijke aardgasvrijnorm blijft nieuwbouw een kansrijk gebied om de energietransitie te versnellen.

Nieuwbouw is een kansrijk gebied om de energietransitie te versnellen. In opdracht van gemeente Woerden en ondersteund door de provincie Utrecht, heeft Next2Company een handboek opgesteld om deze potentie als gemeente maximaal te benutten. Dit handboek is ook voor andere gemeentes beschikbaar.

Waarom een focus op nieuwbouw?

Sinds juli 2018 is nieuwbouw wettelijk aardgasvrij. Dat maakt dat veel gemeentes zich vooral richten op de bestaande bouw met hun energietransitiebeleid. Dat is een gemiste kans, want energieprestaties in nieuwbouw kunnen nog tot 30-40% beter dan een minimale/wettelijke aardgasvrij variant. En bovendien valt er ook veel te winnen in woonlasten en comfort als hier actief op wordt ingezet. Daar komt nog bij dat nieuwbouw makkelijker te beïnvloeden is door gemeentes dan de transitie in de bestaande bouw.

Een proactieve aanpak voor de gemeente Woerden

Vanuit gemeente Woerden is er de wil om deze kans te benutten. Daarnaast was er in algemene zin behoefte aan een meer effectieve samenwerking tussen het team energietransitie en de projectleiders van de gemeente (op het gebied van gebiedsontwikkeling en woningbouwprojecten). Met ondersteuning van de provincie heeft Next2Company gemeente Woerden begeleid in een traject om de aanpak van de kansen in de nieuwbouw verder uit te werken. Met een aantal gesprekken en een workshop is de aanwezige kennis verzameld en is de aanpak verder ontwikkeld. Naast medewerkers van de gemeente waren ook specialisten betrokken van Stedin, de omgevingsdienst en Stadskwadraat. Kern van de aanpak die is ontwikkeld is, is om de energieambities vroegtijdig in beeld te hebben, deze systematisch per fase uit te werken, de juiste partners te zoeken op de markt en hen ook uit te dagen om voor hogere energieambities te gaan.

Het handboek is beschikbaar voor andere gemeentes

De opgehaalde kennis is uitgewerkt in een eerste versie van een handboek “Realiseren energieambities in de nieuwbouw”. Dit handboek is ook beschikbaar voor andere gemeentes. Het beschrijft o.a.:

· Landelijke en lokale kaders

· Beleidsinstrumenten van de gemeente

· Mogelijke ambitieniveaus voor projecten

· Hoe de gemeente stuurt op ambities bij marktpartners

· Hoe de energieoplossing per fase wordt uitgewerkt

Handboek als startpunt

Met alleen een handboek worden de ambities natuurlijk niet gerealiseerd. Door dit in co-creatie met de specialisten van de gemeente en ketenpartners te ontwikkelen, is al een belangrijke stap gezet. Dat is echter ook nog maar een beginpunt. Het echt benutten van de potentie vraagt om verdere invulling van de normstelling, bijvoorbeeld via de mogelijkheden die de nieuwe omgevingswet biedt. En het vraagt om het daadwerkelijk implementeren van de proactieve aanpak en goede samenwerking met de marktpartners bij strategische bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen. De gemeente Woerden gaat daar werk van maken.

Zelf ook aan de slag met de nieuwbouw?

Voor gemeentes is het handboek beschikbaar en zijn wij graag bereid om mee te denken hoe u beleid concretiseert, interne samenwerking stroomlijnt en een proactieve aanpak implementeert. Wilt u meer weten neemt u dan contact op met Gerbert Hengelaar.