De leiding nemen in duurzame verandering

De wereld verandert. We bewegen ons in snel tempo in de richting van een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale generatie. ENGIE Nederland (ENGIE) bekleedt in de markt een unieke positie vanwege de combinatie van energielevering en technische diensten. Daardoor is het bedrijf als geen ander in staat om duurzaamheid echt mogelijk te maken. ENGIE heeft kennis en competenties om duurzaamheid voor opdrachtgevers te laten werken. Door energieproductie en levering te verduurzamen en integrale technische oplossingen te realiseren die goed zijn voor de wereld van morgen.

Met de ontwikkeling van een commerciële strategie is een pad gedefinieerd waarlangs het bedrijf haar positie in groeimarkten versneld gaat uitbouwen. De groeimarkten zijn de markten waar enerzijds de transitieopgaven  groot zijn én waar anderzijds door ENGIE op korte en middellang termijn groei in economisch rendement is te behalen.

Zie ook: De markten van ENGIE Nederland