Het beste van bewonersinitiatieven en de commerciële warmtesector samenbrengen, dat is wat we uitwerken in dit whitepaper. De duurzame warmtemarkt groeit hard en heeft een grote potentie. Voor zeker een kwart van de huishoudens ligt een collectieve oplossing voor de hand. Juist voor collectieve oplossingen is het de vraag hoe bewoners als vragende partij betrokken zijn. De markt wordt gedomineerd door commerciële en publieke warmtebedrijven die bewoners als consument behandelen. Consumenten die ontzorgd worden, maar ook geen invloed hebben op het warmteproduct en de inrichting hiervan.

Daartegenover staan bewonersinitiatieven die in coöperatieve vorm de warmtevoorziening geheel zelf willen inrichten en beheren. Buurtwarmtevan EnergieSamen is het leidende voorbeeld hiervan. Aan beide modellen kleven voor- en nadelen. In deze whitepaper betogen wij dat het Commercieel-Coöperatieve model (ComCoöp) – waarin een buurtinitiatief en marktpartij optimaal samenwerken – voor veel buurten ook een goede oplossing is.

Lees de whitepaper