Orenda en Next2Company hebben onderzoek gedaan naar hoe het Nederlandse bedrijfsleven de transitie van profit naar purpose heeft ingezet. De resultaten van dit onderzoek hebben we vertaald naar een aantal praktische tips die u direct kunt toepassen in uw eigen organisatie, zodat we de transitie van profit naar purpose met elkaar kunnen versnellen.

Het zal u niet zijn ontgaan; onze samenleving bevindt zich in een transitiefase naar een nieuwe economie, die inclusief, schoon, regeneratief en transparant is. De ontwikkelingen in wetenschap, techniek, politiek en economie gaan bijzonder snel en bieden steeds weer nieuwe kansen voor mensen en markten. Tegelijkertijd lopen we tegen grenzen aan van wat de samenleving en de aarde aan kunnen. Er is een groeiend besef dat het anders moet. Commerciële, maatschappelijke en organisatorische systemen moeten zich heruitvinden.

Maar dat heruitvinden is nog een hele zoektocht. Het vraagt namelijk niet alleen om een evaluatie van de manier waarop we onze organisaties hebben ingericht. Het vraagt om een evaluatie van ons wereldbeeld. De oude, lineaire manier van denken, waarbij we de wereld zien als bron (van mens en natuur) die we naar hartenlust kunnen gebruiken, moet worden losgelaten. Wanneer we ons optimaal willen voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst, is het van belang om anders te denken en vanuit verbinding naar onszelf en de wereld te gaan kijken. Onze omgeving is een verbonden ecosysteem waar we een actief onderdeel van uitmaken. Alleen op deze manier is het mogelijk om mee te bewegen met een snel veranderende wereld en te doen wat goed is voor onszelf en onze omgeving.

Dit is het begin van een nieuwe, betekenisvolle economie, die zichzelf op dit moment aan het uitvinden is. Overal experimenteren organisaties om vanuit een hoger doel en vanuit nieuwe businessmodellen nieuwe waarde(n) te creëren. Daarbij gaat het om het verbinden van economische, sociale én ecologische waarden. Het is tijd voor een transitie van lineair naar verbonden, oftewel van ‘profit’ naar ‘purpose’. Op papier lijkt dat bijna een vanzelfsprekendheid, in de praktijk is dat een hele opgave. Het omdenken en omwerken van ‘profit’ naar ‘purpose’ is een zoektocht.

Om de zoektocht te versnellen, is kennisdeling belangrijk. Want wat betekent deze transitie voor de praktijk van alledag? En welke valkuilen komen we onderweg tegen? Over deze vraagstukken gaat het magazine dat voor u ligt. Wij hebben bij Nederlandse organisaties uit verschillende branches informatie opgehaald over hoe zij omgaan met de omslag van ‘profit’ naar ‘purpose’. Want door kennis te delen, helpen we elkaar vooruit.

Na het lezen van dit onderzoek heeft u meer inzicht in het verloop van de transitie en hoe deze verschilt van een andere organisatieveranderingen. Tevens heeft u concrete tips en tricks in handen die u in uw eigen organisatie kunt toepassen. Op deze manier hopen we u te voorzien van interessante inzichten en aanknopingspunten om de transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’ op een succesvolle manier te kunnen maken.

Bent u benieuwd naar de resultaten? Mail dan uw gegevens naar info@next2company.com en ontvang het rapport in uw inbox