De provincie Utrecht heeft de ambitie om congestieoplossingen bij zon-op-dak te stimuleren. Dit draagt bij aan het voortzetten van opwekprojecten, maar ook dat deze opwek steeds meer lokaal kan worden benut en er meer balans ontstaat in het energiesysteem. Uit een voorgaand project met pilots is gebleken dat actieve ondersteuning nodig is om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod elkaar vinden. Daarom ontwikkelt de provincie een inspiratie-website en ondersteunt zij vervolgstappen. Dit project is bedoeld om de inhoudelijke invulling van de inspiratiepagina’s te realiseren.

Er zijn twee bijdragen vanuit dit project. Ten eerste is nagedacht over hoe geïnteresseerden op een inspiratie-website kunnen worden geholpen om de potentie inzichtelijk te maken en daarna gerichter vervolgstappen te zetten. Daarvoor is een model ontwikkeld met vier mogelijke strategieën. Daarnaast is per sector de impact van een aantal oplossingen doorgerekend, zijn voorbeelden verzameld en is er een checklist ontwikkeld met kansen zoals flexibele verbruikers.

De tweede bijdrage zit in het doorrekenen van de impact van congestieoplossingen voor 11 profielen in vijf sectoren. Deze zijn geselecteerd op potentieel binnen de provincie Utrecht. Aan de hand van de energiebalans is inzichtelijk gemaakt hoe actieve regeling, stuurbaar verbruik en een batterij kunnen bijdrage aan minder verlies en hoger eigen verbruik. Dit geeft richting aan vervolgstappen, zoals het uitwerken van een specifieke businesscase.

Met de ontwikkelde content kan de provincie via de website geïnteresseerden op weg helpen. Ondersteuning voor vervolgstappen blijft daarbij voorlopig wenselijk. De analyse geeft ook aanknopingspunten om proactief in te zetten op specifieke profielen met kansen. Tenslotte zijn er diverse kansen om de methode verder te ontwikkelen.

Lees het rapport

Meer weten of reageren?

Gerbert Hengelaar
g.hengelaar@next2company.com