Privacyverklaring Next2Company

Wij (Next2Company) zijn gevestigd in Nederland en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via onze website, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens belangrijk. Deze worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Uiteraard in overeenstemming met de AVG. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.next2company.com en gerelateerde diensten.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 17 juli 2020

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze website en gerelateerde diensten die wij aanbieden, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij zullen deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring. Wanneer je gebruik maakt van onze website en diensten kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer, LinkedIn;
 • andere informatie die je vrijwillig met ons besluit te delen: social media accounts, IP-adres, CV + motivatiebrief.

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • communicatie tussen Next2Company en websitebezoekers;
 • versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, in het algemeen niet langer dan twaalf maanden.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over jou verwerken. Mogelijk moeten we dan wel je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je vindt dat de verstrekte informatie die niet juist is, laat dat dan zsm weten, dan passen we deze aan. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kunt je ons op ieder moment hierover informeren. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. En mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je vanzelfsprekend een klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Doorgifte van persoonsgegevens

We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken buiten de EER, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics Gegevens

Analytische gegevens die je verstrekt kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om het gebruik van de website te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dit is noodzakelijk om onze website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om jouw online gedrag te volgen of te registeren. Wij koppelen niet je naam, adres of andere identificerende informatie aan je IP-adres, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • encryptie van data;
 • pseudonimiseren van data;
 • gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • overdrachten alleen over SSL;
 • purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • controle van erkende autorisaties.

Websites van derden

Onze website is erop gebouwd om informatie en inhoudelijke content te leveren over de diensten die wij leveren. Wij verwerken de gegevens die via het gebruik van onze website worden verzameld enkel en alleen voor onze eigen website en gerelateerde diensten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die worden bezocht via onze website. We kunnen niet garanderen dat deze derden websites jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren je dan ook om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.