Gemakkelijker werken met wetten & regels in de zorg

VvAA Wijzer is een online dienstverlening dat zorgpraktijken helpt om aan de belangrijkste wettelijke verplichtingen te voldoen. Met de VvAA Wijzer heeft een praktijk snel overzicht in de voor die praktijk (meest) relevante wetten en regels op het gebeid van kwaliteit, patiënten, middelen, organisatie en personeel. Praktijkhouders en praktijkmanagers kunnen doorlopend en op een professionele manier analyseren of er verplichtingen zijn die moeten worden uitgevoerd.

De VvAA Wijzer:

  • Brengt voor de zorgpraktijk alle informatie van (relevante) wetten, regels en uitvoeringsverplichtingen helder bij elkaar.
  • Biedt één werkomgeving waarin ondersteuning wordt geboden bij de uitvoering van activiteiten en verplichtingen.
  • Biedt één beheeromgeving waarin de resultaten van de uitvoering voor nu en later worden vastgelegd.

Met de VvAA Wijzer kunnen zorgorganisaties erop vertrouwen dat zij altijd op altijd up-to-date en dat zij werken conform de eisen die aan de organisatie van de praktijk worden gesteld.