Transitievisie Warmte met ambitie

Voor de gemeente Hilversum stellen wij momenteel de Transitievisie Warmte op. Hiervoor is een uniek proces bedacht om meer lokale initiatieven te krijgen gedurende het proces en hun plannen te integreren. Hierdoor kunnen wij in het proces een goede combinatie maken van harde data (over alternatieven, kosten etc.) en zachte data (over positieve energie, draagvlak, lokaal initiatief, etc.). Voor de harde data kant speelt de analyse van de Startanalyse een centrale rol. Wij ontwikkelden daar een aantal maatwerkanalyses om o.a. de robuustheid van de uitkomsten per buurt te bekijken, uitkomsten te duiden in verschillende scenario’s en specifiek het rendement van isoleren per woning en buurt te bekijken. Die analyses leiden tot een dialoog over gewaagde doelen waar de gemeente Hilversum en haar partners komende tijd het verschil willen maken. Die doelen zijn weer leidend in de selectie van startbuurten op basis van een multi-criteria model.

Referentiestukken en referentie op aanvraag