Procesontwerp energietransitie

De gemeente Woerden zag in 2018 een intensief planvormingstraject met de gemeenteraad en externe partners aankomen. Juist om de ambitie van een transitie met alle betrokkenen samen waar te maken is het belangrijk om een helder spoorboekje te hebben. Om dat in te vullen hebben wij geholpen om een procesontwerp te maken voor het opstellen van de regionale energiestrategie, de transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen. In dialoog met de verschillende stakeholders concretiseerden wij de stappen, planning en specifiek hoe daarin participatie en besluitvorming een plek heeft.