Buurtwarmteinitiatief Nieuwe Energie Vechtzoom

Wij zijn als mede-initiatiefnemer en kerngroeplid intensief betrokken bij het buurtwarmteinitiatief Nieuwe Energie Vechtzoom in Utrecht. Daar hebben twee buurtinitiatieven in de context van een gemeentelijke proeftuin 400 particuliere woningeigenaren gecommitteerd aan een voortvarende overstap. Cruciale rol daarin speelde een buurtmanifest wat een programma van eisen verwoordt dat vertrouwen wekt bij de bewoners om hun commitment te geven. Ook ontwikkelden wij een fijnmazige organisatie met contactpersonen per blok en een participatieaanpak met huiskamergesprekken bij de contactpersonen thuis.

http://www.energievechtzoom.nl/