Menukaart samenwerking bewonersinitiatieven

Afgelopen jaar hielpen we de gemeente Den Haag om tot concrete afspraken te komen met bewonersinitiatieven hoe zij een serieuze rol kunnen spelen bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Basisidee hierin is dat bewonersinitiatieven een belangrijke rol kunnen spelen in het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Dat vraag echter wel om de juiste samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente, maar dan wil zij ook wel heldere afspraken maken over hoe en namens wie het initiatief een bijdrage levert. In gesprek met bestaande initiatieven en de gemeente ontwikkelden wij een menukaart die als basis dient voor het maken van deze afspraken.