Kwartiermaken corporatie aanpak aardgasvrije wijken

Wij ondersteunden de gemeente Berg en Dal, woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen en Liander bij het gezamenlijk verkennen van hoe en waar samen met de corporaties aardgasvrij projecten konden worden gestart. Onderdeel van dit traject was een detailanalyse van koppelkansen tussen corporaties en particulieren op woningclusterniveau. De analyse is samengebracht in een multi-criteria model voor selectie van kansrijke buurten. Ook stelden wij samen met de partners een uitvoeringsplan op hoofdlijnen op hoe om te gaan met participatie, propositieontwikkeling, financiering en besluitvorming in het vervolgproces