Het wonen in 2030: Toekomstvisie, Business Development en pilots

Het hypotheekbedrijf Obvion voelt zich als geldverstrekker aangesproken om actief te werken aan de toekomst van het wonen, werken en leven. Samen met overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en consumenten heeft het bedrijf een verkenning gedaan naar de woonbehoeften van de toekomst; op thema’s zoals wonen & energie, wonen & zorg, wonen & technologie, wonen & arbeidsmarkt. Deze verkenning heeft geresulteerd in enkele pilotprojecten en in de ontwikkeling van nieuwe financiële producten, zoals de ‘flexhypotheek’. Samen met Next2Company heeft Obvion als eerste aanbieder in de markt een hypotheek ontwikkelt voor mensen met een flexibel arbeidscontract.