Het ontwikkelen van nieuwe allianties en proposities

Een kansrijke toekomst voor gezonde mensen en vitale wijken, dat was het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een meerjarenstrategie voor de woningcorporatie. Het resultaat was een woonvisie voor de gebieden waarin Portaal actief is én de vertaling daarvan naar een doelgroep-, diensten- en portefeuillestrategie.