Energievisie Stationsgebied en 1221

Voor de gemeente Hilversum ontwikkelden we een energievisie voor twee gebiedsontwikkelingen waar in totaal ongeveer meer dan 2.000 woningen en 25.000 m2 utiliteit worden gerealiseerd. We hebben de energieambitie van de gemeente vertaald in een concreet pakket van basiseisen die de gemeente bij ontwikkelaars kan neerleggen. Daarnaast identificeerden we een aantal kansen die als uitdaging bij ontwikkelaars kan worden neergelegd. Bij de analyse van de kansen hebben we ook nadrukkelijk de ontwikkelkansen benoemd.